Om Oss

Næringstjenester AS har avtale med NAV om tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) for personer med nedsatt funksjonsevne. En viktig målsetning er å være en trygg og forutsigbar arbeidsplass. 

Deltakerne forteller at arbeidet gir et stort bidrag til deres livskvalitet, og at de gjennom arbeidet opprettholder og utvikler sine ressurser på en meningsfylt måte. Deltakerne får grundig og tilpasset opplæring, og utvikler god kompetanse og ferdigheter innenfor de tjenester vi tilbyr. 

Næringstjenester AS ble etablert i 1995, er 100% eid av Vestby kommune og holder til på Deli Skog .Våre godt kvalifiserte arbeidsledere tilrettelegger arbeidsoppgavene tilpasset den enkelte deltakers  ferdighetsnivå.  Arbeidslederne har ansvar for kontroll av sluttproduktet før det leveres til kunden.

Bedriften er godkjent i henhold til EU’s kvalitetssikringsstandard Equass Assurance.