Blogg tidlig i mai.

Det er vår på Næringstjenester, og vi rydder både inne og ute. I tillegg til det har vi begynt på et enda tettere samarbeid med vår eierkommune – Vestby! Det innebærer blant annet at vi skal rydde Vestby sentrum, Son sentrum, Hølen og strendene våre for søppel. Det synes vi er en flott måte å samarbeide på, og vi bidrar gjerne med å holde den fine kommunen vår ren for plast og søppel av alle slag.