Avslutning for Rune

Rune Anfinsen ble ansatt på Næringstjenester AS den 12. oktober 1995, og den første tiden var det arbeidstid på 32.5 timer pr uke. Han lærte seg allerede den første tiden både mailing, etiketter og sortering. Han arbeidet også med å montere lamper: sette på etiketter, skru ledning på sukkerbit, montere strekkavlaster og sukkerbit på brakett, bøye brakett og poppe på brakett. I tillegg var det forefallende arbeid med å sette på plass stoler, kaste søppel, pakking av smått og stort, samt en del telleoppgaver.

Siden har mange oppdrag blitt fullført med innsatsen fra Rune, og han har jobbet godt sammen med sine kolleger. Han har både humor og god hukommelse, og vi har lært ham å kjenne som en kar med mang en overraskelse på lur!

Rune har den siste tiden ønsket seg å bli pensjonist, og den 24. mai hadde vi en hyggelig markering av at et langt og trofast arbeidsforhold var slutt. Det ble både taler og litt godt å spise, før vi ønsket Rune lykke til med fremtiden!

På bildet sees fra venstre: salgsleder Ann Kristin Hansen, Rune Anfinsen, daglig leder Sissel Gladhaug, lagerleder Harald Salt og medarbeider Ross A. Thomas.