Tiltak smittevern

Vestby, 20.08.2020

 

INFORMASJON TIL ANSATTE, KUNDER, NÆRPERSONER OG BOLIGPERSONALE VEDRØRENDE CORONA-SITUASJONEN.

Næringstjenester har utarbeidet en plan for håndtering av Corona-situasjonen. Den vil bli fulgt, både ved mistanke om smitte og ved eventuelt bekreftelse av smittetilfelle.

  • Du som besøker oss: vennligst bruk Antibac som står i gangen ved ankomst, eller bruk en av håndvaskene i garderobe/WC.
  • Det er en meters avstand som nå er gjeldende, dette må overholdes.

  • Du som er ansatt: Dagen skal begynne med håndvask. Alle pauser begynner med håndvask. Hendene skal også vaskes etter pauser, toalettbesøk, ved hosting/nysing og kontakt med ansiktet.
  • Ved offentlig transport skal bruk av munnbind vurderes.
  • Alle med nedsatt immunforsvar må vurdere om de skal komme på jobb.
  • Alle med symptomer på forkjølelse/vondt i halsen/feber må være hjemme.
  • Terskelen for å bli hjemme fra jobben skal fortsatt være lav. Ta kontakt med legevakt eller fastlege ved mistanke om smitte.

  • Vi ber boligpersonale og nærpersoner om å gi raskt beskjed dersom noen mistenker smitte, da det er flere deltakere som er i risikoutsatte grupper.
  • Personer som ikke er i stand til å forstå eller følge smittevern-rådene kan bli bedt om å ikke komme på arbeid inntil videre.
  • Vi oppdaterer oss daglig og følger de generelle rådene som gis både nasjonalt og lokalt.

 

Sissel Gladhaug                                                                     Tone Segtnan
Daglig leder                                                                           Fagansvarlig/HMS-ansvarlig

Vestliveien 2, 1541 Vestby
TLF direkte: 64 98 36 54
E.post: gladhaug@naringstjenester.no
www.naringstjenester.no