Trenger du hjelp til små og store oppdrag?

Produksjon

Vårt viktigste oppdrag er å gi våre ansatte en trygg og tilrettelagt arbeidsdag mens vi løser kundens behov. Vi tar på oss flytteoppdrag og plukker søppel for Vestby kommune i tillegg til de tradisjonelle tjenestene våre, som er: 

Pakking
Vi bred erfaring med ulike typer pakkeoppdrag og samarbeider med ulike bedrifter innenfor forskjellige bransjer. 

Vi kan tilby:
Om-pakking fra store til mindre eller mer forbrukervennlige enheter
Pakking av produkter i henhold til kundens pakkelister
Opp- og nedpakking av reklamemateriell 
Pakking av gave- eller julepakker etter kundens spesifikasjon

Montering
Vi har også lang erfaring med ulike monteringsarbeid. 

Vi kan tilby:
Montering av ulike type produkter etter kundens spesifikasjon.
Sveis av poser hvor vi på forhånd har sortert og talt opp korrekt innhold.
Montering av ulike type tre-produkter.

Sortering
Vi har bred erfaring innen grov- og fin-sortering av produkter.

Vi kan tilby:
Grovsortering etter lister.
Fin-sortering etter ulike type produkter.
Bunte produkter etter gitt antall. 
Ned-pakking i esker og stable på pall med pall oversikt.

Reparering
Vi bred erfaring med å reparere blant annet transport-bur for en stor kunde. 

Vi kan tilby:
Reparasjon av produkter til gjenbruk.
Vi har erfarne medarbeidere som reparerer etter kundens spesifikasjon.

Vi kan sammen finne den beste løsningen for deg som kunde!

Ta kontakt med oss på tlf. 64983659 eller send en e-post: salg@naringstjenester.no 

VTA-Bedrift

VTA-bedrift – Næringstjenester AS

Har du uføretrygd og ønsker deg en arbeidsplass?

Næringstjenester AS er en VTA-bedrift (Varig tilrettelagt arbeid) som tilbyr arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til å vedlikeholde og utvikle den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom tilrettelagte arbeidsoppgaver i produksjon av varer og tjenester. De ansatte er arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven og det utarbeides arbeidskontrakt som legges til grunn for ansettelsesforholdet. Næringstjenester AS har i dag 28 tilrettelagte plasser. Bedriften mottar statlig og kommunalt tilskudd som dekker ca 80% av bedriftens kostnader. Tilbudet er ikke en lovpålagt kommunal tjeneste.

For å kunne søke om en tiltaksplass er det en forutsetning at du har, eller i nær framtid ventes å få innvilget uføretrygd.  Tiltaket er ikke tidsbegrenset, og det vurderes jevnlig om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.  Arbeidsoppgavene evalueres kontinuerlig og endres ut i fra det behov og de forutsetninger den ansatte har. Før fast ansettelse må søker gjennom en 6 måneders prøveperiode for å kartlegge ferdighetsnivået.

For å søke om en tiltaksplass kan du henvende deg til NAV Vestby, eller du kan ta kontakt med oss. Søknadsskjema finner du her 

Ønsker du mer informasjon!
Ta gjerne kontakt med daglig leder Sissel Gladhaug på tlf. 64 98 36 54.

Ansatte

Sissel Gladhaug

Sissel Gladhaug

Daglig Leder

  Direkte tlf: 64 98 36 54
  e-post: post@naringstjenester.no

  Tone Segtnan

  Tone Segtnan

  Fagansvarlig

   Direkte tlf: 64 98 36 56
   e-post: kontor@naringstjenester.no

   Harald Salt

   Harald Salt

   Lager leder

    Direkte tlf: 64 98 36 51

    Camilla Pettersen

    Camilla Pettersen

    Arbeidsleder
     Thor Anders Fjellheim

     Thor Anders Fjellheim

     Arbeidsleder

      Kontakt

      Bruk skjema under for å sende oss en henvendelse hvis du har spørsmål eller eventuelt en tilbakemelding til oss.

      Kontakt Info

      +47 64 98 36 50
      post@naringstjenester.no
      Næringstjenester AS
      Vestliveien 2
      Boks 138
      1541 Vestby