Trenger du hjelp til små og store oppdrag?

Produksjon

Bedriftens ansatte får en trygg og tilrettelagt arbeidsdag mens vi løser kundens behov. Vi har bred erfaring med ulike typer oppdrag og samarbeider med mange bedrifter innenfor forskjellige bransjer. Vi tar på oss flytteoppdrag og plukker søppel for Vestby kommune i tillegg til de tradisjonelle tjenestene våre, som er: 

Pakking:

Produksjonslokale

Nedpakking av matvarer, gaver, kabler, stift til takpapp, bolter og skruer.
Om-pakking fra store til mindre eller mer forbrukervennlige enheter.
Pakking av produkter i henhold til kundens pakkelister.
Opp- og nedpakking av reklamemateriell.
Pakking av gaver til påske eller jul, etter kundens spesifikasjon.

 

Montering:

Lager

Montering av ulike type produkter etter kundens spesifikasjon.
Sveis av poser hvor vi på forhånd har sortert og talt opp korrekt innhold.
Montering av ulike type tre-produkter.

Sortering:

Grovsortering etter lister.
Fin-sortering etter ulike type produkter.
Bunte produkter etter gitt antall. 
Ned-pakking i esker og stable på pall med pall oversikt. 

 

Reparering:
Vi har flere ansatte som har god erfaring med å reparere blant annet transport-bur for en stor kunde. Snekring, industri-renhold, lakkering og vedlikehold har vi også fått erfaring med. 

Vi bidrar til å finne den beste løsningen for våre kunder!

Ta kontakt med oss på tlf. 64983659 eller send en e-post: salg@naringstjenester.no 

VTA-Bedrift

VTA-bedrift – Næringstjenester AS

Har du et ønske om meningsfylt arbeid?

Arbeidsoppgavene ved Næringstjenester AS skal bidra til å utvikle ressurser og kompetanse hos den enkelte. VTA-ansatte er arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven og det utarbeides arbeidskontrakt som legges til grunn for ansettelsesforholdet. Bedriften mottar statlig og kommunalt tilskudd som dekker ca 80% av bedriftens kostnader. Tilbudet er ikke en lovpålagt kommunal tjeneste.

For å kunne søke om en tiltaksplass er det en forutsetning at du har, eller i nær framtid ventes å få innvilget uføretrygd.  Tiltaket er ikke tidsbegrenset, og det vurderes jevnlig om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.  Arbeidsoppgavene evalueres kontinuerlig og endres ut i fra det behov og de forutsetninger den ansatte har. Før fast ansettelse må søker gjennom en kartleggings-periode på ca. 3 – 6 mnd. for å finne ut om du trives med miljøet, arbeidsoppgavene og for å se om du fyller de vilkår som tiltaket er pålagt. Det innebærer at du er komfortabel med en arbeidsledertetthet på 1:5.

For å søke om en tiltaksplass kan du henvende deg til NAV Vestby, eller du kan ta kontakt med oss. Søknadsskjema finner du her 

Ønsker du mer informasjon!
Ta gjerne kontakt med daglig leder Sissel Gladhaug på tlf. 64 98 36 54.

Ansatte

Sissel Gladhaug

Sissel Gladhaug

Arbeidsleder

  E-post: sissel.gladhaug@naringstjenester.no

  Tone Segtnan

  Tone Segtnan

  Fagansvarlig

   Direkte tlf: 64 98 36 56
   E-post: kontor@naringstjenester.no

   Harald Salt

   Harald Salt

   Lager leder

    Direkte tlf: 64 98 36 51
    E-post: lager@naringstjenester.no

    Camilla Pettersen

    Camilla Pettersen

    Arbeidsleder
     Thor Anders Fjellheim

     Thor Anders Fjellheim

     Arbeidsleder

      E-post: thor.anders.fjellheim@naringstjenester.no

      Richard Blakstad

      Richard Blakstad

      Salgs- og markedsansvarlig

       Direkte tlf: 64 98 36 59
       E-post: salg@naringstjenester.no

       Odd Arne Møller

       Odd Arne Møller

       Daglig Leder

        Direkte tlf: 64 98 36 54
        E-post: post@naringstjenester.no

        Kontakt

        Bruk skjema under for å sende oss en henvendelse hvis du har spørsmål eller eventuelt en tilbakemelding til oss.

        Kontakt Info

        +47 64 98 36 50
        post@naringstjenester.no
        Næringstjenester AS
        Vestliveien 2
        Boks 138
        1541 Vestby