Om Oss

Næringstjenester AS er en VTA-bedrift (Varig tilrettelagt Arbeid) som tilbyr personer arbeid i skjermet virksomhet, arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til vedlikehold og utvikling av den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom tilrettelagte oppgaver i produksjon av varer og tjenester. De ansatte er arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven og det utarbeides arbeidskontrakt som legges til grunn for ansettelsesforholdet. Næringstjenester AS har i dag 28 tilrettelagte plasser. Bedriften mottar statlig og kommunalt tilskudd som dekker ca 80% av bedriftens kostnader. Tilbudet er ikke en lovpålagt kommunal tjeneste.

Vår strategi: Er å skape en bærekraftig og trygg arbeidsplass gjennom riktig tilrettelegging av arbeidsoppgaver, et godt samarbeid med våre partnere og maksimal satsing på de ansatte som bedriftens ressurs.
Vi er Equass sertifisert etter 2018 modellen. 
Hva betyr dette? EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.
Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et system for kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering.

EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innenfor sektoren. I Norge er EQUASS Assurance nå tatt i bruk av over 300 virksomheter innenfor skjermet arbeidsmarkedssektor, som alle er sertifiserte.

EQUASS Assurance kan sees på som et grunnleggende nivå for kvalitetssikring av innhold og levering av velferdstjenester. En organisasjon som innfrir kravene i EQUASS Assurance er sertifisert for en periode på 3 år under forutsetning av at det leveres en årlig progresjons-rapport. Etter denne perioden må sertifiseringen fornyes. Dette skjer på samme måte som ved første gangs sertifisering.