Om Oss

Næringstjenester AS er en virksomhet med 28 tilrettelagt arbeidsplasser (VTA) som drives etter avtale med NAV Tiltak Øst-Viken. Bedriften er heleid av Vestby kommune, og tiltaket VTA er ikke lovpålagt. De ansatte er arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven og det utarbeides arbeidskontrakt som legges til grunn for ansettelsesforholdet. Bedriften mottar statlig og kommunalt tilskudd som dekker ca 80% av bedriftens kostnader. 

Overordnet målsetting er å skaffe VTA-ansatte meningsfylt arbeid. Oppdragene skal i størst mulig grad gi hver og en mulighet for personlig vekst, utvikling og økt livskvalitet. 
Bedriften er eQuass sertifisert i flere omganger og har bestått resertifisering våren 2021. EQUASS Assurance er en europeisk kvalitets-standard for leverandører av velferdstjenester, og godkjenningen gjelder for tre år av gangen.
Vi ser på arbeidet som utføres i VTA-tiltaket som bærekraftig og nyttig for utvikling av Vestby kommune.