Produksjon

Bedriftens ansatte får en trygg og tilrettelagt arbeidsdag mens vi løser kundens behov. Vi har bred erfaring med ulike typer oppdrag og samarbeider med mange bedrifter innenfor forskjellige bransjer. Vi tar på oss flytteoppdrag og plukker søppel for Vestby kommune i tillegg til de tradisjonelle tjenestene våre, som er: 

Pakking:

Produksjonslokale

Nedpakking av matvarer, gaver, kabler, stift til takpapp, bolter og skruer.
Om-pakking fra store til mindre eller mer forbrukervennlige enheter.
Pakking av produkter i henhold til kundens pakkelister.
Opp- og nedpakking av reklamemateriell.
Pakking av gaver til påske eller jul, etter kundens spesifikasjon.

 

Montering:

Lager

Montering av ulike type produkter etter kundens spesifikasjon.
Sveis av poser hvor vi på forhånd har sortert og talt opp korrekt innhold.
Montering av ulike type tre-produkter.

Sortering:

Grovsortering etter lister.
Fin-sortering etter ulike type produkter.
Bunte produkter etter gitt antall. 
Ned-pakking i esker og stable på pall med pall oversikt. 

 

Reparering:
Vi har flere ansatte som har god erfaring med å reparere blant annet transport-bur for en stor kunde. Snekring, industri-renhold, lakkering og vedlikehold har vi også fått erfaring med. 

Vi bidrar til å finne den beste løsningen for våre kunder!

Ta kontakt med oss på tlf. 64983659 eller send en e-post: salg@naringstjenester.no