VTA-bedrift

VTA-bedrift – Næringstjenester AS

Har du et ønske om meningsfylt arbeid?

Arbeidsoppgavene ved Næringstjenester AS skal bidra til å utvikle ressurser og kompetanse hos den enkelte. VTA-ansatte er arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven og det utarbeides arbeidskontrakt som legges til grunn for ansettelsesforholdet. Bedriften mottar statlig og kommunalt tilskudd som dekker ca 80% av bedriftens kostnader. Tilbudet er ikke en lovpålagt kommunal tjeneste.

For å kunne søke om en tiltaksplass er det en forutsetning at du har, eller i nær framtid ventes å få innvilget uføretrygd.  Tiltaket er ikke tidsbegrenset, og det vurderes jevnlig om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.  Arbeidsoppgavene evalueres kontinuerlig og endres ut i fra det behov og de forutsetninger den ansatte har. Før fast ansettelse må søker gjennom en kartleggings-periode på ca. 3 – 6 mnd. for å finne ut om du trives med miljøet, arbeidsoppgavene og for å se om du fyller de vilkår som tiltaket er pålagt. Det innebærer at du er komfortabel med en arbeidsledertetthet på 1:5.

For å søke om en tiltaksplass kan du henvende deg til NAV Vestby, eller du kan ta kontakt med oss. Søknadsskjema finner du her 

Ønsker du mer informasjon!
Ta gjerne kontakt med daglig leder Sissel Gladhaug på tlf. 64 98 36 54.