VTA-bedrift

VTA-bedrift – Næringstjenester AS

Har du uføretrygd og ønsker deg en arbeidsplass?

Næringstjenester AS er en VTA-bedrift (Varig tilrettelagt arbeid) som tilbyr arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til å vedlikeholde og utvikle den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom tilrettelagte arbeidsoppgaver i produksjon av varer og tjenester. De ansatte er arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven og det utarbeides arbeidskontrakt som legges til grunn for ansettelsesforholdet. Næringstjenester AS har i dag 28 tilrettelagte plasser. Bedriften mottar statlig og kommunalt tilskudd som dekker ca 80% av bedriftens kostnader. Tilbudet er ikke en lovpålagt kommunal tjeneste.

For å kunne søke om en tiltaksplass er det en forutsetning at du har, eller i nær framtid ventes å få innvilget uføretrygd.  Tiltaket er ikke tidsbegrenset, og det vurderes jevnlig om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.  Arbeidsoppgavene evalueres kontinuerlig og endres ut i fra det behov og de forutsetninger den ansatte har. Før fast ansettelse må søker gjennom en 6 måneders prøveperiode for å kartlegge ferdighetsnivået.

For å søke om en tiltaksplass kan du henvende deg til NAV Vestby, eller du kan ta kontakt med oss. Søknadsskjema finner du her 

Ønsker du mer informasjon!
Ta gjerne kontakt med daglig leder Sissel Gladhaug på tlf. 64 98 36 54.