Personvernerklæring for Næringstjenester AS

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Næringstjenester samler inn og bruker personopplysninger.

Næringstjenester AS har som mål å behandle alle personopplysninger med respekt, forsiktighet og i henhold til alle lover og regler om personvern og helseopplysninger. På bakgrunn av funksjonalitet og brukeropplevelse samler vi inn informasjon fra deg som besøker nettsiden vår. Vi benytter denne informasjonen til å optimalisere innholdet vårt, se på bruksmønster og tilpasse målrettet annonsering. For å gjøre dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) på nettsiden vår.

Informasjonskapsler
Næringstjenester AS benytter informasjonskapsler for å gi deg bedre tjenester. Ved å benytte nettsiden vår samtykker du til at vi setter disse i din nettleser. De fleste nyere nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke ønsker dette, kan du endre innstillinger rett i nettleseren. På Nettvett.no kan du lese om hvordan du kan stille inn nettleseren din for å akseptere eller avvise informasjonskapsler.

Behandlingsansvarlig:

Daglig leder ved Næringstjenester er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som behandles av Næringstjenester knyttet til ordinært ansatte.

Fagansvarlig er behandlingsansvarlig knyttet til VTA ansatte (deltakere) i tiltaket

Salgs og markedsansvarlig er behandlingsansvarlig knyttet til kunder.

NAV er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som gjelder deltakere i arbeidsrettede tiltak vi leverer på oppdrag for NAV Vestby. NAV Tiltak Øst-Viken er behandlingsansvarlig for personopplysninger som gjelder deltakere i tiltak vi leverer på oppdrag for Viken fylke.

Formål:

For personopplysninger som gjelder ordinært ansatte er formålet med å behandle personopplysninger knyttet til personaladministrasjon, slik som utbetaling av lønn, registrering av tilstedeværelse, håndtering av sykefravær osv. Personopplysninger knyttet til ansatte innhentes direkte fra den registrerte, samt fra offentlige myndigheter slik som NAV og skatteetaten.

For personopplysninger som gjelder kunder er behandlingsformålet ordrebehandling og leveranse av varer og tjenester. Personopplysninger knyttet til kunder innhentes direkte fra kunden.

For personopplysninger som gjelder deltakere i arbeidsrettede tiltak er formålet med behandlingen å levere en tjeneste i henhold til kontrakt med NAV Tiltak Øst-Viken og NAV Vestby. Personopplysninger knyttet til deltakere mottar Næringstjenester fra NAV Tiltak Øst-Viken, NAV Vestby og Vestby kommune.  I tillegg innhenter Næringstjenester personopplysninger direkte fra deltaker.

Behandlingsgrunnlag:

Personopplysningsloven artikkel 6 b

Den registrertes rettigheter:

  • Rett til begrenset behandling: den registrerte kan ha rett til å kreve begrensning av behandling av egne personopplysninger. Dette innebærer at personopplysningene ikke kan brukes til noe, kun lagres.
  • Rett til innsyn: den registrerte har rett til innsyn i personopplysninger som gjelder en selv.
  • Rett til sletting: den registrerte har rett til å be om at Næringstjenester retter eller sletter opplysninger om den registrerte når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige
  • Rett til dataportabilitet: den registrerte har rett til å ta med seg sine personopplysninger fra en virksomhet til en annen
  • Retten til å motsette seg automatiserte avgjørelser og profilering: automatiserte avgjørelser er beslutninger som utelukkende baseres på maskinell behandling. Med profilering menes å utføre en maskinell analyse for å vurdere en persons helse, økonomiske situasjon, arbeidsprestasjoner, interesser, adferd eller lignende

Ønsker du å gjøre dine rettigheter gjeldende kan du få bistand til dette av personvernombudet ved Næringstjenester.  

Behandlingens varighet:

Personopplysninger som Næringstjenenester behandler knyttet til ansatte vil bli slettet etter ett år etter at ansettelsesforholdet er avsluttet. Unntaket fra dette er personopplysninger som behandles i henhold til regnskapsloven. Personopplysninger som Næringstjenester behandler knyttet til bedriftens kunder vil bli slettet ett år etter at siste ordre er registrert. Personopplysninger knyttet til deltakere slettes 3 måneder etter at sluttrapport er sendt NAV.

Sikring av personopplysninger:

Næringstjenester lagrer personopplysninger i egnede dataregistre som lagres i nettsky driftet av Nors IT Drift. Alle systemene har tilgangsstyring som sikrer at uvedkommende ikke har adgang til personopplysninger. Videre gjennomfører Næringstjenester jevnlig internkontroll for å sikre at personopplysninger behandles i tråd med lovverk og prosedyrer.

Utlevering av personopplysninger:

Næringstjenester utleverer ikke personopplysninger for ansatte eller kunder til tredje part, med mindre det er et offentlig organ som krav på opplysningene hjemlet i lov. Når det gjelder personopplysninger knyttet til deltakere utleveres opplysningene kun til behandlingsansvarlig, dvs. NAV Vestby, NAV Tiltak Øst-Viken og Vestby kommune.

Personvernombud:

Personvernombudet har som oppgave å bidra til at den behandlingsansvarlige følger regelverket for personvern. Personvernombudet skal utpekes på grunnlag av faglige kvalifikasjoner og på grunnlag av dybdekunnskap om personvernlovgivning og praksis på området.

Kontaktinformasjon:Personvernombud på Næringstjenester:

Tone Segtnan, tlf. 64 98 36 56, epost: kontor@naringstjenester.no