Produksjon

Vårt viktigste oppdrag er å gi våre ansatte en trygg og tilrettelagt arbeidsdag mens vi løser kundens behov. Vi tar på oss flytteoppdrag og plukker søppel for Vestby kommune i tillegg til de tradisjonelle tjenestene våre, som er: 

Pakking
Vi bred erfaring med ulike typer pakkeoppdrag og samarbeider med ulike bedrifter innenfor forskjellige bransjer. 

Vi kan tilby:
Om-pakking fra store til mindre eller mer forbrukervennlige enheter
Pakking av produkter i henhold til kundens pakkelister
Opp- og nedpakking av reklamemateriell 
Pakking av gave- eller julepakker etter kundens spesifikasjon

Montering
Vi har også lang erfaring med ulike monteringsarbeid. 

Vi kan tilby:
Montering av ulike type produkter etter kundens spesifikasjon.
Sveis av poser hvor vi på forhånd har sortert og talt opp korrekt innhold.
Montering av ulike type tre-produkter.

Sortering
Vi har bred erfaring innen grov- og fin-sortering av produkter.

Vi kan tilby:
Grovsortering etter lister.
Fin-sortering etter ulike type produkter.
Bunte produkter etter gitt antall. 
Ned-pakking i esker og stable på pall med pall oversikt.

Reparering
Vi bred erfaring med å reparere blant annet transport-bur for en stor kunde. 

Vi kan tilby:
Reparasjon av produkter til gjenbruk.
Vi har erfarne medarbeidere som reparerer etter kundens spesifikasjon.

Vi kan sammen finne den beste løsningen for deg som kunde!

Ta kontakt med oss på tlf. 64983659 eller send en e-post: salg@naringstjenester.no