Takk for fine ord!

https://www.vestby.kommune.no/takk-til-naeringstjenester-as.6385138-511654.html?fbclid=IwAR1Yw3rYHDrt6Y7mAB_pIcfVQT4EYyjuk3ztsdt_JPegGuoKXphKRUdlLSc

Vi ble spurt i oppdrag for Vestby Kommune å flytte ut av Vestby bibliotek til et midlertidig lager, opphold for de hos Son bibliotek, og rydde ut fra hele biblioteksbygget. Sistnevnte var en kjempe jobb og vi fylte opp 4 store krokcontainere på 35 m3. Hvorfor?

Vestby skal oppgradere sentrum med et helt nytt kulturkvartal som skal stå klart i 2023. Det skal stå på samme sted som tidligere Vestby bibliotek var for knapt en mnd. siden.  Per i dag er dette bygget blitt revet og prosessen med å starte byggingen er så vidt begynt.

Med bakgrunn i dette og arbeidet vi utførte fikk vi denne hyggelige tilbakemeldingen i etterkant av oppdraget.

 

 

 

 

 

Leave a Comment