JOH. JOHANNSON KAFFE AS

JOH. JOHANNSON KAFFE AS har gitt oss i oppdrag å vaske, tørke, brette og legge på plass arbeidstøy. De holder til i nærheten av Næringstjenester AS på Deli, og de er kjent for blant annet å være miljøfyrtårn, ha et etisk perspektiv på kaffen de håndterer og prosessene rundt produksjonen. Fabrikken som er bygget i treverk er unik i seg selv.

Vaskeri-oppdraget er det mange VTA-ansatte som trives godt med, og det gir både variasjon til arbeidsuken og ny læring. Det har gitt mulighet for å skape nye relasjoner, lære om en annen bedriftskultur og ikke minst få  en ny arena å arbeide på. De tekniske ferdighetene med å brette tøy er også verdt å nevne, for det er ikke bare lett å følge malen. 

Bedriften er stolt av samarbeidet med en av de mange nabo-bedriftene i kommunen og takker så mye for dette faste og gode oppdraget.

På bildene ser du Mariann, Kristin og Steinar i full sving med dagens arbeid, godt ledet av Camilla.