Solcellepanel er i drift.

Forandringens vind blåser over landet, det har vært krig i Europa i mye mer enn ett år og det er urolige tider. Strømmen er blitt flerfoldige ganger dyrere enn før, og det har vist seg helt nødvendig å få kostnadene til strømforbruket ned. Tilrettelagte arbeidsplasser er verdifulle for alle som har behov for dem. Bedriften har som mål å bidra til økt livskvalitet gjennom meningsfylte arbeidsdager, trygg veiledning, anstendig opplæring og kvalifisering. Bedriftens ansatte er viktige arbeidstakere for samfunnet og bidrar til verdiskapning på mange plan.

Kort om bedriften:
Næringstjenester AS er heleid av Vestby kommune og hovedpartner er NAV Tiltak Øst-Viken. Hovedformålet er å sikre og utvikle et godt tilbud om varig tilrettelagt arbeid gjennom produksjon av varer og tjenester.

Finansiering av bedriften:                  Statlig tilskudd:                ca. 60% 

                                                          Kommunalt tilskudd:       ca. 20% 

                                                          Egen produksjon:             ca. 20% 

Kort om bærekraftmål:
FN’s bærekraftmål ligger til grunn for mange av de målene Næringstjenester AS arbeider for å oppnå. Montering av solcelleanlegg bidrar til å nå mål nummer 7, som er å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.

Verden beveger seg mot renere energi som blir mer allment tilgjengelig. I Norge er alle sikret tilgang på energi. Det aller meste av produksjonen av elektrisitet er basert på fornybare kilder, i hovedsak vannkraft. Medregnet transportsektoren utgjør fornybar energi om lag 69 prosent av samlet energiforbruk i Norge. Dette er svært høyt sett i internasjonal sammenheng.

Kort om dagens løsning:
Etter innhenting av flere tilbud landet Næringstjenester AS på å gi oppdraget til Eiik. Med monteringen av solcellepanelene i overgangen mai/juni er bedriften allerede godt i gang med å selge overskudds-strøm, formidle moderne energi og skape verdier for flere enn oss selv. Det er med stor tilfredshet bedriften kan dele et godt resultat med eier-kommunen, ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Solcellepanelene har vært operative hele sommeren, og har spart bedriften for mye utgifter til strøm allerede. 

Kort og godt:
Se den flotte filmen på Youtube som Eiik laget under monteringen av solcellepanelene og søk opp Næringstjenester på sosiale medier. 

Facebook

Næringstjenester AS Industribedrift (@vtaivestby) • Instagram-bilder og -videoer

www.næringstjenester.no