Solcellepanel er i drift.

Forandringens vind blåser over landet, det har vært krig i Europa i mye mer enn ett år og det er urolige tider. Strømmen er blitt flerfoldige ganger dyrere enn før, og det har vist seg helt nødvendig å få kostnadene til strømforbruket ned. Tilrettelagte arbeidsplasser er verdifulle for alle som har behov for dem. Bedriften har som mål å bidra til økt livskvalitet gjennom meningsfylte arbeidsdager, trygg veiledning, anstendig opplæring og kvalifisering. Bedriftens ansatte er … Continue Reading